Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Płoniawy-Bramura