Przebudowa drogi gminnej Nr 210607 Krzyżewo Borowe - Zawady Dworskie od km 8+760 do km 9+440