Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych, sprzętu komputerowego i telewizorów w ramach projektu Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych - ,,Ku rozwojowi przez naukę i zabawę'' w Gminie Płoniawy-Bramura