Dostawa oleju opałowego lekkiego do budynku administracyjnego Urzędu Gminy