Dostawa pomocy dydaktycznych dla Zespołu Szkół - Szkoła Podstawowa w Płoniawach-Bramurze uczestniczącej w projekcie systemowym "Dziecięca akademia przyszłości" wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2.

 • plik pdf - Zapytanie ofertowe.pdf Zapytanie ofertowe.pdf
  (310.76 KB)
  Wytworzył:
  Barbara Wiszowata
  Udostępnił:
  Tomasz Winnicki
  (2013-01-02 12:10:25)
  Ostatnio zmodyfikował: