Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego realizacji zadania pod nazwą: Budowa hali widowiskowo sportowej z zapleczem i łącznikiem przy Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej Curie w Krasińcu