Wykonanie materiałów promocyjnych dla Projektu RPO WM 2007-2013 "Budowa hali widowiskowo-sportowej z zapleczem i łącznikiem przy Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej Curie w Krasińcu"