Zakup materiałów dydaktycznych, przede wszystkim podręczników dla przedszkolaków do nauki języka angielskiego w ramach projektu POKL.09.01.01.-14-128/11 pn. "Przedszkole naszych marzeń" realizowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki