Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami oraz pompowni wodociągowej