Dostawa energii elektrycznej do nieruchomości Gminy Płoniawy Bramura