Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x4 dla OSP Węgrzynowo