Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Płoniawy-Bramura pochodzących z nieruchomości zamieszkałych