Dostawa i przesył energii elektrycznej do nieruchomości Gminy Płoniawy-Bramura