EUP

Kliknij tutaj aby przejść do Elektronicznej Skrzynki Podawczej i złożyć wniosek drogą elektroniczną

W celu złożenia wniosku do Urzędu konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP.

Adres skrytki urzędu na platformie ePUAP: /ploniawy/skrytka

Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Urzędu:

1. Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie Elektronicznego Urzędu Podawczego;
2. Dostarczenie dokumentów w godzinach pracy urzędu (8:00-16:00) do Kancelarii Urzędu mieszczącej się w pokoju nr 9 na następujących nośnikach danych:

  • Pamięć masowa USB

  • Płyta CD/DVD

Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru.

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu:


1. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades
2. Akceptowalne formaty załączników to:

  • DOC, RTF

  • XLS

  • CSV

  • TXT

  • GIF, TIF, BMP, JPG

  • PDF

  • ZIP

3. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 500 MB.
4. Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

Wytworzył:
Udostępnił:
Tomasz Winnicki
(2007-08-14 13:37:02)
Ostatnio zmodyfikował:
Tomasz Winnicki
(2016-12-05 08:30:30)