Modernizacja dróg gminnych w miejscowościach Chodkowo Załogi, Węgrzynowo, Węgrzynowo-Węgrzynówek - 4850 m