Dostawa nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Płoniawach-Bramurze