Remont stacji uzdaniania wody w miejscowości Szlasy Łozino