Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół, zlokalizowanego w Krasińcu