Dostawa oleju opałowego lekkiego do placówek oświatowych