NazwaTypDataOperacja
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania PDS.6131.1.2018.AJ.pdfplik2018-07-20UTWORZENIE
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania PDS.6131.2.2018.AJ.pdfplik2018-07-20UTWORZENIE
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania PDS.6131.3.2018.AJ.pdfplik2018-07-20UTWORZENIE
Zawiadomienie o wyborze oferty.pdfplik2018-07-17UTWORZENIE
Zaproszenie na sesję w dniu 23 lipca 2018 r..pdfplik2018-07-16UTWORZENIE
UCHWAŁA NR 244.XLVI.2018 RADY GMINY PŁONIAWY-BRAMURA z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany załącznika do uchwały Nr 222.XLII.2018 Rady Gminy Płoniawy-Bramura w sprawie podziału Gminy Płoniawy-Bramura na okręgi wybor.pdfplik2018-07-16UTWORZENIE
UCHWAŁA NR 243.XLVI.2018 RADY GMINY PŁONIAWY-BRAMURA z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania stypendium Wójta Gminy Płoniawy-Bramura za wyniki w nauce i szczególnie osiągnięcia w dziedzin.pdfplik2018-07-16UTWORZENIE
Uchwała Nr 238.XLVI.2018 z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr 191.XXXVII.2017 z dnia 28 września 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego.pdfplik2018-07-16UTWORZENIE
Uchwała Nr 240.XLVI.2018 z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Gminy Płoniawy-Bramura na rok 2018 .pdfplik2018-07-16UTWORZENIE
Uchwała Nr 239.XLVI.2018 z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie dokonania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Płoniawy-Bramura na lata 2018-2032.pdfplik2018-07-16UTWORZENIE
Uchwała Nr 241.XLVI.2018 z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Płoniawy-Bramura za 2017 rok.pdfplik2018-07-16UTWORZENIE
Uchwała Nr 242.XLVI.2018 z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Płoniawy-Bramura z tytułu wykonania budżetu gminy za 2017 rok.pdfplik2018-07-16UTWORZENIE
EUPel. menu2018-07-16MODYFIKACJA
EUPel. menu2018-07-16MODYFIKACJA
Protokół Nr XLVI.2018 z dnia 18 czerwca 2018.pdfplik2018-07-16UTWORZENIE
Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej im. A. Gołasia w miejscowości Płoniawy-Bramurael. menu2018-07-12MODYFIKACJA
Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej im. A. Gołasia w miejscowości Płoniawy-Bramurael. menu2018-07-12MODYFIKACJA
Przebudowa drogi gminnej Bobino Grzybkiel. menu2018-07-12MODYFIKACJA
Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej im. A. Gołasia w miejscowości Płoniawy-Bramurael. menu2018-07-12MODYFIKACJA
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie gminy Płoniawy-Bramurael. menu2018-07-12MODYFIKACJA

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] >>